Czy dobrze byłoby zainicjować publiczne finansowanie projektu podstawowego iPSC w 2020 roku? cz. 1

Rozpoczęto analizę od oceny solidności inicjacji badawczej. Ważne jest, aby umieścić potencjalne korzyści kliniczne produktów pochodzących z iPSC w kontekście prawdopodobieństwa potencjalnych korzyści klinicznych. W związku z tym zauważono, że od czerwca 2018 r. Żadne kliniczne badanie z zastosowaniem iPSC nie zakończyło się sukcesem klinicznym. Obecnie trwa tylko jedno kliniczne badanie zastosowania zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, a nawet to pozostaje na wczesnym etapie weryfikacji.

W maja 2019 r. Japońska grupa zadaniowa ds. Służby zdrowia warunkowo zatwierdziła plan zespołu Uniwersytetu Osaka pod kierownictwem dr Yoshiki Sawy, który przeprowadził pierwsze na świecie badanie kliniczne z wykorzystaniem arkuszy komórek mięśnia sercowego stworzonych z iPSC do leczenia pacjentów z poważną niewydolnością serca.  Zespół badawczy planuje wykorzystanie komórek alogenicznych z banku zapasów iPSC w CiRA. Sukces tego badania nie jest jednak wcale gwarantowany.

Nawet zakładając, że projekt podstawowy iPSC powiedzie się, nie oznacza to, że gwarantuje on korzyści społeczne, ponieważ próby kliniczne z zastosowaniem iPSC jeszcze się nie zakończyły. W takim przypadku ustalony zapas nie będzie stosowany w leczeniu pacjentów, a zatem może być uznany za bezcelowy.